सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

ललितपुर जि.वि.स

सुचना अधिकारी

श्री सावित्री वजगाई

९८४१६७४४८४

ठेगाना: मानभवन, ललितपुर

फोन: ०१-५५२३४१०, ०१-५५३६३१२, ०१-५५३३६३८, ०१-५५४८२९७, ०१-५५५३७४७, ०१-५५४१३७४

ईमेल: info@ddclalitpur.gov.np , ict.ddclalitpur@gmail.com

नक्सा


Skip to toolbar