सम्पति दायित्व हस्तान्तरण उप-समितिको दोस्रो वैठक २०७५ वैशाख ११ गतेको निर्णय सम्पति, दायित्व,अभिलेख, कागजात हस्तान्तरण उप-समितिको बैठको निर्णय माननीय सांसद स्वागत कार्यक्रम प्रतिवेदन २०७४ चैत्र १ गते माननीय सांसादज्यूहरुलाइ स्वागत कार्यक्रम स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सम्पर्क न‌ं आ०ब० २०७४/०७५ को चौमासिक प्रतिवेदन ललितपुर जिल्लाको आ०ब० २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति समिक्षाको प्रतवेदन आ०ब० २०७३/०७४ ललितपुर जिल्लाको वार्षिक प्रगति समिक्षाको झलक आ०व० २०७३/०७४को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाको सूचना आ०व० २०७३/०७४ को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाका लागि गै०स०स०हरुलाई नमुना फारम

सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र सूचना


कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

कम्प्युटर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना“सौर्य सडक बत्ति जडानको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना”

“सौर्य सडक बत्ति जडानको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना”को लागी  यहाँ क्लिक गर्नुहोस lSkip to toolbar