वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरको आ.व. २०७२।०७३ को जिल्ला स्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2073-10-03 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ललितपुरको आ.व. २०७२।०७३ को जिल्ला स्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा
आ.व ०७१-०७२ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०५/२५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व ०७१-०७२ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व ०७०-०७१ को बार्षिक प्रगति वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१/०५/१७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व ०७०-०७१ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व ०६९-०७० को बार्षिक प्रगति वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०५/२२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व ०६९-०७० को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
Skip to toolbar