सम्पति हस्तान्तरण सम्वन्धि बैठक निर्णय २०७५ बैशाख ३१ सम्पति दायित्व हस्तान्तरण उप-समितिको दोस्रो वैठक २०७५ वैशाख ११ गतेको निर्णय सम्पति, दायित्व,अभिलेख, कागजात हस्तान्तरण उप-समितिको बैठको निर्णय माननीय सांसद स्वागत कार्यक्रम प्रतिवेदन २०७४ चैत्र १ गते माननीय सांसादज्यूहरुलाइ स्वागत कार्यक्रम स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सम्पर्क न‌ं आ०ब० २०७४/०७५ को चौमासिक प्रतिवेदन ललितपुर जिल्लाको आ०ब० २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति समिक्षाको प्रतवेदन आ०ब० २०७३/०७४ ललितपुर जिल्लाको वार्षिक प्रगति समिक्षाको झलक आ०व० २०७३/०७४को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाको सूचना

खर्चको फाँटवारी


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
कार्तिक महिनाको खर्चको विवरण खर्चको फाँटवारी 2073/08/07 लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कार्तिक महिनाको खर्चको विवरण
आश्विन महिनाको खर्चको विवरण खर्चको फाँटवारी 2073-07-03 लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आश्विन महिनाको खर्चको विवरण
भाद्र महिनाको खर्चको विवरण खर्चको फाँटवारी 2073-06-02 लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
भाद्र महिनाको खर्चको विवरण
Skip to toolbar