सम्पति दायित्व हस्तान्तरण उप-समितिको दोस्रो वैठक २०७५ वैशाख ११ गतेको निर्णय सम्पति, दायित्व,अभिलेख, कागजात हस्तान्तरण उप-समितिको बैठको निर्णय माननीय सांसद स्वागत कार्यक्रम प्रतिवेदन २०७४ चैत्र १ गते माननीय सांसादज्यूहरुलाइ स्वागत कार्यक्रम स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सम्पर्क न‌ं आ०ब० २०७४/०७५ को चौमासिक प्रतिवेदन ललितपुर जिल्लाको आ०ब० २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति समिक्षाको प्रतवेदन आ०ब० २०७३/०७४ ललितपुर जिल्लाको वार्षिक प्रगति समिक्षाको झलक आ०व० २०७३/०७४को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाको सूचना आ०व० २०७३/०७४ को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाका लागि गै०स०स०हरुलाई नमुना फारम

सार्वजनिक सुनुवाई


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जि०स०स० ल०पु०को आ०व० २०७३/०७४ को तेस्रो चौमासीकको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, प्रकाशन, सार्वजनिक सुनुवाई २०७४।४।२ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि०स०स० ल०पु०को आ०व० २०७३/०७४ को तेस्रो चौमासीकको सार्वजनिक सुनुवाईको प्रतिवेदन
सार्वजनिक सूनुवाईको प्रतिवेदन आ० व० २०७३/०७४ दोस्रो चौमासिक प्रकाशन, सार्वजनिक सुनुवाई २०७३।१२।१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सूनुवाईको प्रतिवेदन आ० व० २०७३/०७४ दोस्रो चौमासिक
सार्वजनिक सुनुवाई २०७३।२।३२ सार्वजनिक सुनुवाई 2073-3-2 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाई २०७३।२।३२
सार्वजनिक सुनवाई २०७२/०७३ -२ सार्वजनिक सुनुवाई 2072/12/02 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनवाई २०७२/०७३ -२
सार्वजनिक सुनुवाइृ २०७२/०७३ -१ सार्वजनिक सुनुवाई 2072/08/03 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाइृ २०७२/०७३ -१
सार्वजनिक सुनुवाइ २०७१/०७२ -३ सार्वजनिक सुनुवाई 2072/04/15 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाइ २०७१/०७२ -३
सार्वजनिक सुनुवाइ २०७१/०७२ -२ सार्वजनिक सुनुवाई 2071/12/05 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाइ २०७१/०७२ -२
सार्वजनिक सुनुवाइ २०७१/०७२ -१ सार्वजनिक सुनुवाई 2071/08/10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्वजनिक सुनुवाइ २०७१/०७२ -१
Skip to toolbar