प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व.२०७४/७५ को लागि सहभागितात्मक पूर्व योजना तर्जुमा प्रस्तुति जिल्ला योजना, प्रकाशन 2073-08-28 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७४/७४ को लागि सहभागितात्मक पूर्व योजना तर्जुमा प्रस्तुति
आ.व. ०७३/७४ मौजुदा सूची प्रकाशन 2073-07-18 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. ०७३/७४ मौजुदा सूची
सामाजिक परिचालकको नामावली प्रकाशन 2073-05-05 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिचालकको नामावली
वार्षिक जिल्ला विकास योजना -अा०व० २०७३/०७४ प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना 2073-1-29 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वार्षिक जिल्ला विकास योजना -अा०व० २०७३/०७४
स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि प्रकाशन 2073-04-05 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि
चाैमासिक वुलेटिन अा०व० २०७२/०७३काे दाेस्रो अ‌ंक प्रकाशन, बुलेटिन 2073-3-1 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
चाैमासिक वुलेटिन अा०व० २०७२/०७३काे दाेस्रो अ‌ंक
२०७३ असार ६ गतेको निर्णय DDRC निर्णय, प्रकाशन 2073-03-07 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ असार ६ गतेको निर्णय
२०७३ जेठ २८को निर्णय DDRC निर्णय, प्रकाशन 2073-02-30 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ जेठ २८को निर्णय
आ.व. २०७३/७४ को लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना तथा फाराम नमुना फारमहरू, प्रकाशन 2073-03-02 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३/७४ को लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना तथा फाराम
२०७३ जेठ २ गतेको निर्णय DDRC निर्णय, प्रकाशन 2073-02-04 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७३ जेठ २ गतेको निर्णय
Skip to toolbar