प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
२०७२ पुष २८ गतेको निर्णय DDRC निर्णय, प्रकाशन २०७२/०९/२९ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७२ पुष २८ गतेको निर्णय
२०७२ पुष २१ गतेको निर्णय DDRC निर्णय, प्रकाशन २०७२/०९/२२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७२ पुष २१ गतेको निर्णय
२०७२ आश्विन ५ गतेको निर्णय DDRC निर्णय, प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७२ आश्विन ५ गतेको निर्णय
महाभूकम्प बारे निर्णय DDRC निर्णय, प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
महाभूकम्प बारे निर्णय
ललितपुर जिल्लामा दर्ता भएका गैससकाे विवरण प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललितपुर जिल्लामा दर्ता भएका गैससकाे विवरण
जिल्ला पार्श्वचित्र ०७० जिल्ला पार्श्वचित्र, जिल्ला पार्श्वचित्र, प्रकाशन 2071/02/11 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पार्श्वचित्र ०७०
ललितपुर जिल्लाकाे पर्यटन गुरुयाेजना २०७१ गुरु योजना, प्रकाशन 2071/12/01 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललितपुर जिल्लाकाे पर्यटन गुरुयाेजना २०७१
बुलेटिन २०७१ तेस्रो चौमासिक बुलेटिन 2072-05-28 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बुलेटिन २०७१ तेस्रो चौमासिक
बुलेटिन २०७१ दाेस्राे चौमासिक बुलेटिन 2071-01-17 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बुलेटिन २०७१ दाेस्राे चौमासिक
बुलेटिन २०७१ प्रथम चौमासिक बुलेटिन 2071-05-10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बुलेटिन २०७१ प्रथम चौमासिकः
Skip to toolbar