सम्पति दायित्व हस्तान्तरण उप-समितिको दोस्रो वैठक २०७५ वैशाख ११ गतेको निर्णय सम्पति, दायित्व,अभिलेख, कागजात हस्तान्तरण उप-समितिको बैठको निर्णय माननीय सांसद स्वागत कार्यक्रम प्रतिवेदन २०७४ चैत्र १ गते माननीय सांसादज्यूहरुलाइ स्वागत कार्यक्रम स्थानीय तहको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सम्पर्क न‌ं आ०ब० २०७४/०७५ को चौमासिक प्रतिवेदन ललितपुर जिल्लाको आ०ब० २०७३/०७४ को बार्षिक प्रगति समिक्षाको प्रतवेदन आ०ब० २०७३/०७४ ललितपुर जिल्लाको वार्षिक प्रगति समिक्षाको झलक आ०व० २०७३/०७४को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाको सूचना आ०व० २०७३/०७४ को ललितपुर जिल्लाको प्रगति समिक्षाका लागि गै०स०स०हरुलाई नमुना फारम

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
महाभूकम्प बारे निर्णय DDRC निर्णय, प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
महाभूकम्प बारे निर्णय
ललितपुर जिल्लामा दर्ता भएका गैससकाे विवरण प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललितपुर जिल्लामा दर्ता भएका गैससकाे विवरण
जिल्ला पार्श्वचित्र ०७० जिल्ला पार्श्वचित्र, जिल्ला पार्श्वचित्र, प्रकाशन 2071/02/11 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पार्श्वचित्र ०७०
ललितपुर जिल्लाकाे पर्यटन गुरुयाेजना २०७१ गुरु योजना, प्रकाशन 2071/12/01 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ललितपुर जिल्लाकाे पर्यटन गुरुयाेजना २०७१
बुलेटिन २०७१ तेस्रो चौमासिक बुलेटिन 2072-05-28 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बुलेटिन २०७१ तेस्रो चौमासिक
बुलेटिन २०७१ दाेस्राे चौमासिक बुलेटिन 2071-01-17 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बुलेटिन २०७१ दाेस्राे चौमासिक
बुलेटिन २०७१ प्रथम चौमासिक बुलेटिन 2071-05-10 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बुलेटिन २०७१ प्रथम चौमासिकः
आ.व.२०७३/७४ को जिल्ला स्तरीय पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी निर्णय प्रकाशन 2072-08-15 योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.२०७३/७४ को जिल्ला स्तरीय पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी निर्णय
Skip to toolbar